Monthly Archives: Červenec 2016

Jak se rodí string vol.1 – Návrh

Hezký den a psytrance v duši. Řekl jsem si, že by nebylo od věci trochu představit, co vše se skrývá za práci za těmi stringy, které tvořím. Celý proces samozřejmě začíná v hlavě, člověk musí mít trochu představu, co chce dělat. V této minisérii vás provedu celým procesem výroby mého nového návrhu, vycházejícím ze Sierpińského trojúhelníku.
Celý proces začíná návrhem. Pro výkres využívám software BricsCAD, což je klon AutoCADu, který používá naše firma a já tím pádem mám možnost tento profesionální projekční software používat. Nicméně pro ty, kteří si nemohou takovýto sw dovolit koupit nebo nechtějí pirátit, existuje mnoho free alternativ. Nepotřebujete všechny komplikované funkce, v podstatě vám stačí základní 2D kreslení a možnost nějakého měření a kótování, což kdejaká freeware varianta umí.

Celý návrh začíná nakreslením osového modelu. Sierpińského trojúhelník je v podstatě rovnostranný trojúhelník, který postupně dělíme na menší a menší rovnostranné trojúhelníky. Můj osový model tedy vypadá takto: pro představu o velikosti jsem přiložil kótu (samozřejmě v milimetrech). Délka 1200mm není náhodná – chci aby tento model pasoval k ostatním výpletům, které jsem udělal dříve – trojúhelníkům, které mají osovou délku 600mm, tedy tento trojúhelník ji má dvojnásobnou a krásně zapadne do instalací, které kombinují mé ostatní výplety.

Osový výkres
Osový výkres

Máme osový výkres. Ten pro výrobu sám o sobě nestačí, musíme tedy výkres doplnit tak, aby odpovídal použitému materiálu. Pro své výplety nakupuji hoblované hranolky o rozměrech 20x20mm. Tento rozměr tedy doplníme do výkresu a vznikne nám celkový obrys rámu.

Obrys rámu
Obrys rámu

Takovýto obrys je dobré si v rámci výkresu zkopírovat, později do něj doplníme „hřebíčky“ a vyzkoušíme si návrh vypletení, to ale později. V dalším poněkud složitějším kroku musíme navrhnout, jakým způsobem tento obrys rozdělit na díly. Toto vyžaduje již trochu zkušeností a představivosti. Vtip je v tom, abychom to rozdělili na co možná nejmenší množství typů dílů (dílů s různými délkami případně úhly), což usnadní výrobu.

"Řezací" výkres
„Řezací“ výkres

Tak, zde máme úpravu, ze které už jen zbývá vytvořit výkresy jednotlivých částí. Na první pohled to rozdělení vypadá nelogicky, nicméně jsem vymýšlení dal docela dost času a takto mi to přišlo nejlepší. V tomto případě vzniknou jen 4 druhy dílů a sestavovat se to bude od těch malých trojúhelníků. Přečnívající rohy se po složení zabrousí. Další krok jsou tedy výkresy s rozměry jednotlivých dílů.

Rozkreslení dílů
Rozkreslení dílů

Kóty tedy vypadají vesměs šíleně, je to způsobené právě 60° úhly (rovnostranný trojúhelník), že nevycházejí celá čísla. Nicméně to nevadí, dřevo je měkký pružný materiál a nějaký půlmilimetr nám v pohodě dovolí (když tak se trochu víc utáhne vrut 🙂 ).  Ve finále přijde celý rám složit takto (v práci mám k dispozici plotter, takže si to mohu vytisknout 1:1 a mít to jako vodítko na skládání):

Šablona pro složení
Šablona pro složení

Tím máme hotový výkres pro výrobu. Zbývá nám poslední krok: Vyzkoušet si, jak to bude (asi) vypadat vypletené. Do obrázku si doplníme „hřebíčky“ (každé červené kolečko značí jeden hřebík) – já standardně používám mezeru 2cm – a spojováním těchto hřebíčků čarami nasimulujeme výsledný vzhled výpletu.

Nástin výpletu
Nástin výpletu

No tak zhruba takhle by mohl vypadat výplet, samozřejmě jak bude vypadat ve finále teď ani není jasné, většinou se to ještě hodně změní, ale pro představu na začátek to stačí 😉

Děkuji za pozornost, v dalším díle (až budu mít trochu času) se posuneme z teorie do praxe a připravíme celý rám.

31Stitches